1. TANIMLAR

Öğretmen İlanları Web Sitesi: www.ogretmenilanlari.net alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen “Hizmetler”in sunulduğu web sitesi ve alt web sitelerini kapsar.

Yönetim: Öğretmen İlanları Web Sitesi ‘nin yayınlanması ve işletilmesi ile sorumlu olan kişi veya tüzel kuruluşlardır.

Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları: Öğretmen İlanları Web Sitesi ‘ne erişen gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Üyeler / Paydaşlar: Öğretmen İlanları Web Sitesi ‘nde sunulan hizmetler için bilgi alışverişi yapılan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Bu bilgiler kısmen ve/veya tamamen üye ve paydaşlardan gelebileceği gibi bazı bilgi ve veriler üye ve paydaşlardan tamamen ilişkisiz olarak yer alabilir.

Hizmetler: Öğretmen İlanları Web Sitesi içerisindeki Üyeler ve Site Kullanıcıları için yayınlanan ve sunulan bilgiler, hizmetler ve destekleri kapsar. Kısmen veya tamamen ücretli ve / veya ücretsiz sunulabilir.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Bu alan hak ve sorumluluklarını belirler. Lütfen aşağıda yer alan madddeleri dikkatlice inceleyiniz. Eğer aşağıda yer alan maddeleri kısmen ve / veya tamamen kabul etmiyorsanız Öğretmen İlanları Web Sitesi ‘ni lütfen kullanmayınız.

Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları Hizmetler ‘i kullandıklarında tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

2. Öğretmen İlanları Web Sitesi HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları sunulan Hizmetlerde herhangi bir yanlışlık, hata, eksiklik ve / veya aldatıcı bilgi bulunduğunu Yönetim ‘e bildirdiğinde Yönetim makul bir sürede iletilen içerik ile ilgili işlem yapmalıdır. Bu işlem bilgi veya verinin doğruluğu ve güvenilirliğiniz sağlanması veya sağlanılamıyorsa Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları ‘nın bir bilgi notu veya benzeri birtakım iletişim imkanları ile uyarılmasını sağlamalıdır.

2.2. Yönetim ‘in, Öğretmen İlanları Web Sitesi ‘nde Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları ile Üyeler / Paydaşlar ‘a önceden bilgi vermeden istediği değişikliği yapmaya hak ve yetkisi vardır.

2.3. Sunulan Hizmetlerden ötürü Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları eğer bir zarara uğrarlarsa veya mağdur olurlarsa Öğretmen İlanları Web Sitesi bu zarar ve mağduriyetlerden sorumlu değildir. Bilgilerin son raddede doğruluğu veya güvenilirliği Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları ‘na aittir. Fakat Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları zarara uğrayacakları veya mağdur olacakları bir durumu Yönetim ‘e iletmeleri halinde Yönetim bu konuda bir araştırma yapmalı ve yapılan araştırma sonucunda Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları için bir zarar veya mağduriyet içerdiğinin anlaşılması durumunda ilgili bilgi yayından kaldırılabilir, güncellenebilir veya uyarı ekleyebilir.

2.4. Öğretmen İlanları Web Sitesi bir işveren değildir. Hizmetlerde yer alan bilgiler Üye ve/veya Paydaş ‘lara aittir.

2.5. Yönetim ve Öğretmen İlanları Web Sitesi sunulan Hizmetler in devamı ve sürekliliğinde meydana gelebilecek aksilik ve teknik sorunlarda hiçbir şekilde hiçbir tarafa karşı sorumlu değildir.

2.6. Öğretmen İlanları Web Sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Diğer web sitelerine herhangi bir bağlantı, bu web sitelerinin onaylandığı anlamına gelmemektedir ve bu sitelerin içeriği veya erişilebilirliğinden sorumlu olmadığımızı açıkca taraflara bildiririz.

2.7. Öğretmen İlanları Web Sitesi sunulan Hizmetler için Üye ve/veya Paydaşlar ile çalışılmaktadır. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları ‘ndan alınan bilgi ve veriler sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması, meydana gelen hata/teknik sıkıntıların giderilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu işlem sadece Yönetim tarafından yapılabileceği gibi Üye ve/veya Paydaşlarla birlikte de yapılabilmektedir. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları Hizmetten faydalandıklarında bu durumu kabul etmiş olmaktadırlar.

3. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Öğretmen İlanları Web Sitesi sunulan Hizmetler de yer alan bilgi, içerik, görsel veya diğer materyallerin doğruluk, tutatlılık, güvenilirlik, aldatıcı bilgi olması, orjinalliğini, telif haklarını ve kanunlara uygun olup olmadığını Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları ‘na taahhüt etmez. Bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları Yönetim ‘e ilettikleri bilgi ile ilgili araştırılma yapılmasını talep edebilirler.

3.2. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları sunulan hizmetlerin veya bilgilerin doğruluğunu, tutatlılığını ve/veya güvenilirliğini etkileyecek hiçbir faaliyet içerisinde bulunamazlar. Aksi durumun tespitinde Yönetim ilgili Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları ‘na yönelik tedbirler alabilir ve uygulayabilir.

3.3. Site Ziyaretçileri /Site Kullanıcıları hiçbir şart ve koşul altında Fikri Mülkiyet Hak ihlalleri yapamazlar.

 

Diğer konularda bilgi almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.